I 2016 lavede SAMMEN GROR VI en ansøgning sammen med Morten Børup Skolen i Skanderborg til tredje og sidste runde af Undervisningsministeriets projekt »Udvikling af Udeskole«. Morten Børup Skolen blev udvalgt til at deltage med udgangspunkt i deres brug af Mobile Haver i undervisningen. Morten Børup Skolen er en af 18 demonstrationsskoler fra hele landet, som prøver kræfter med udeskolens muligheder og arbejde med undervisning uden for klasseværelset. Når projektet er slut, er det meningen, at andre skoler skal kunne trække på skolens erfaringer og søge inspiration og sparring. VIA University College er hovedleverandør på projektet, som gennemføres i et samarbejde med Metropol, Københavns Universitet og Steno Center for Sundhedsfremme. Projektet om demonstrationsskole for udeskole afsluttes i skoleåret 2017.