Naturen kan noget - og alle kan være med. Det er der evidens for, og i SAMMEN GROR VI er det fællesnævneren for alt det, vi arbejder med.

Vi vil gerne hjælpe flere ud i naturen, give alle adgang til at få jord under neglene, og følge madens vej fra jord til bord. Sunde fællesskaber skabes helt naturligt, når man mødes om havearbejdet. At dyrke sammen med andre i en fælles have kan være vejen til at engagere sig i sit lokalområde, møde naboerne, lære noget nyt og få netværk og indflydelse.

SAMMEN GROR VI har i 2017 startet et spændende dyrkningsprojekt op i Skanderborg Kommunes største almene boligområde Højvangen.


Vi er nysgerrige på, hvordan vi kan hjælpe endnu flere beboere i landets boligselskaber med at starte deres egne projekter op med fokus på dyrkning, sund mad, social sammenhængskraft og naboskab. Kontakt os – så deler vi gerne ud af vores erfaring. SAMMEN GROR VI udgiver også i efteråret 2018 et hæfte med inspiration til at opbygge og drifte fællesskaber der tager udgangspunkt i at komme ud i naturen, dyrke haver og lave mad af afgrøderne.

Hæftet er støttet af Friluftsrådet og Tuborgfondet.