I 2017 indledte SAMMEN GROR VI et samarbejde med Projekt Højvangen i Skanderborg og Museum Skanderborg. Højvangen er Skanderborgs største almene boligområde, som samlet har ca. 600 lejligheder fordelt på Midtjysk Boligforening og Skanderborg Andelsboligforening. Projektet bygger på en høj grad af frivillig indsats, og den grundlæggende tanke er at koble natur, råvarer, madlavning og sundhed sammen på tværs af kulturer, samt at arbejde med sprog og historie gennem konkrete, praktiske projekter.

Projektet tog udgangspunkt i mødet med Bydelsmødrene i Højvangen. Her blev tankerne grundlagt om at skabe et projekt, hvor beboerne i Højvangen dyrkede haver sammen på tværs af alder, kultur og social tilknytning. En gruppe af bydelsmødrene har budt ind med viden og frø fra planter, der vokser i deres hjemland. De har knyttet fortællinger til afgrøderne og lavet traditionelle madretter med udgangspunkt i de grønsager der er blevet dyrket igennem sæson 2017.

På samme måde har de danske beboere budt ind med deres fortællinger og dyrkning af traditionelle danske afgrøder. Projektet har været en stor success og der er skabt grobud for nye fællesskaber på tværs af boligblokken i Højvangen.

Projektet har også haft til hensigt at skubbe til en større "natur nysgerrighed" blandt deltagerne. Udgangspunktet har derfor også været at fælles madlavning foregår i uderummet. Der har også været arrangeret tur til andre have projekter, hvor deltagerne har samlet inspiration til at udvikle eget projekt og kompetencer. Gruppen af deltagere har været bred, nogle har deltaget fast og andre har budt ind på specielle arrangementer, opgaver m.m.

Projektet er finansieret af midler fra

Tuborgfondet, Bodil Pedersen Fonden, Skanderborg Kommunes pulje til grønne partnerskaber, og Friluftsrådet.
Midlerne er gået til at finansiere haver, jord, gødning, drivhus, planter, redskaber, aktiviteter, samt til et hæfte der gennemgår hvordan man opretter beboerdrevne dyrkningsprojekter. Hæftet uddeles gratis til andre landsdækkende projekter til inspirationsformål. Hæftet kommer også omkring andre typer af dyrkningsprojekter (skolehaver, formidlingshaver, erindringshaver) og vil således være anvendeligt i mange sammenhænge.

Projektet fortsættes og udvides i 2018.