I 2017 indgik SAMMEN GROR VI et samarbejde med foreningen Liv i Landsbyen om projekt ”Liv i naturen omkring landsbyen”. Tanken bag projektet var at skabe et formidlingscenter, hvor alle besøgende via skilte og foldere kan orientere sig om områdets natur, historie, vandreruter, cykelstier, badestrande, isætningssteder, stier, indkøb, transport m.m. Opgaven for SAMMEN GROR VI var at opbygge og tilplante otte mobile formidlingshaver, hvor områdets oprindelige urter og græsser blev plantet, og der blev tilknyttet formidling om historie og anvendelse. Gartner Mia Stochholm fra SAMMEN GROR VI stod for research, opbygning af haverne samt formidlingsplancher.

Liv i naturen omkring Landsbyen er støttet af midler fra Friluftsrådet, Skanderborg Kommunes Landdistriktspulje, Skønpuljen og Grøn Partnerskabspulje.

SAMMEN GROR VI er meget interesseret i at lave flere partnerskaber om den levende grønne kulturarv, som kan showcases via formidlingshaver. Ved at dyrke de oprindelige, hjemmehørende danske planter med tilknyttet formidling gives et indblik i det liv, der blev levet tidligere på den egn, hvor plantekasserne placeres, og der gives mulighed for at flere mennesker kan få viden om oprindelig dansk flora.