Naturen virker beroligende, og forskning viser at en bred gruppe af sårbare borgere kan have stor glæde af ophold i en terapihave. Sammen Gror Vi har de faglige kompetencer og erfaringer til at hjælpe med idéudvikling, fundraising og gennemførelse af store og mindre haveprojekter.

Foreningen gennemførte i 2019 et samarbejde med en række plejecentre i Fredericia og gennem Social-og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Se mere om dette projekt her